Disclaimer

Disclaimer voor www.manz-hout .nl

Rechts persoon (KvK 69260575), hierna te noemen Manz-hout, verleent u hierbij toegang tot www.mnaz-hout.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Manz-hout behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Manz-hout spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Manz-hout.
Specifiek voor de prijzen en andere informatie over onze producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenstemming claimen met Manz-hout. Voor op de website opgenomen hyperlink naar de websites of diensten van derden kan Manz-hout nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Manz-hout. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Manz-hout, behoudens en slechts voor zover anders in regelingen en dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.