Privacy beleid

Dit privacy beleid beschrijft hoe www.manz-hout.nl uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de site bezoekt of er een aankoop doet. Deze gegevens zijn nodig om bestellingen te verwerken en te bezorgen. In sommige gevallen werkt Manz-hout samen met derde (logistieke) partijen.Bij Manz-hout staat een zorgvuldige afhandeling en bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Manz-hout houdt zich strikt aan de eisen van de privacywetgeving. Dit betekent dat:Duidelijk wordt vermeld voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt via deze privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Uw gegevens niet worden doorgegeven aan derde partijen, anders dan noodzakelijk om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Manz-hout daar wettelijk toe verplicht is;

Wanneer Manz-hout uw gegevens deelt, expliciete afspraken zijn gemaakt met derde partijen dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

Alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen. Manz-hout eist dit ook van partijen die in opdracht van de webshop persoonsgegevens verwerken;

Manz-hout uw rechten respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.Als u naar aanleiding van dit privacy beleid contact wilt opnemen met Manz-hout, kan dat via onderstaande contactgegevens.Telefonisch: 06-20353072 

E-mail: info@manz-hout.nl

Post: Manz-hout Nieuweweg 91, 1616BC Hoogkarspel Nederland

PERSOONSGEGEVENS.
Bij een bezoek aan de webshop laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Het is mogelijk dat de webshop enkele van de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Naam

Bedrijfsgegevens

NAW-gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Inloggegevens account Manz-hout

Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, cookies en het surfgedrag op Manz-hout

DOELEINDEN
Manz-hout verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Ten eerste, biedt het de mogelijkheid om artikelen te bestellen via de webshop. Bestellingen kunnen worden verwerkt en u wordt geïnformeerd over het verloop van de bestellingen. Inschrijvingen voor het klantenaccount worden opgeslagen. Communicatie via elektronische nieuwsbrieven en/of post is mogelijk. Gepersonaliseerde advertenties kunnen aan u worden aangeboden. Tevens kunnen gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden verzonden. Vragen en klachten aan Manz-hout kunnen worden behandeld via e-mail, telefoon, sociale media of per post. Ten slotte, voorzien de persoonsgegevens Manz-hout van informatie om de webshop verbeteren.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Manz-hout geeft enkel essentiële persoonsgegevens door aan derde partijen als deze noodzakelijk zijn voor het bestelproces. Manz-hout maakt gebruik van een derde partij, een payment provider, voor de afhandeling van iDeal en Creditcard betalingen via de webshop.

Daarnaast geeft Manz-hout gegevens door aan de logistiek fulfilment partner en de pakketbezorger om de bestelling te verwerken en te bezorgen.

Wanneer Manz-hout gegevens aan derden verstrekt, is via een strikte overeenkomst afgesproken dat gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Hierin komt Manz-hout overeen met de partij, dat gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer meer noodzakelijk zijn om te bewaren. Persoonsgegevens worden slechts aan andere partijen verstrekt als dit is toegestaan en wanneer Manz-hout dit verplicht is vanwege wetgeving.

PROFILERING EN COOKIES
Manz-hout combineert persoonsgegevens uit verschillende bronnen (het klantenaccount en aankopen via de webshop) met elkaar, om de beste online ervaring te bieden. Bij het verzamelen en combineren van deze gegevens maakt Manz-hout gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees meer in het cookiebeleid.

BEVEILIGEN EN BEWAREN
Alle nodige beveiligingsmaatregelen zijn nauwkeurig vastgesteld en doorgevoerd in het privacy beleid van Manz-hout. Kans op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens via de webshop worden tot een minimum beperkt. Tevens bewaart Manz-hout de ontvangen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Het is mogelijk dat Manz-hout de privacyverklaring wijzigt. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruikt Manz-hout nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS
U heeft het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die Manz-hout van u heeft. U kunt Manz-hout benaderen om uw persoonlijke gegevens te ontvangen via e-mail. Ook heeft u het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. Daarnaast kun u vragen correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Als u een Manz-hout-account hebt, kunt u persoonlijke gegevens bewerken op uw accountpagina. U heeft te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Manz-hout zijn verwerkt, te laten wissen. Manz-hout is echter wel genoodzaakt persoonsgegevens bij te houden die voor bewijsdoeleinden zijn vereist.Tevens kunt u te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief herroepen, bijv. via de link ‘uitschrijven‘ onderaan de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Deze verzendlijst wordt niet aan derden verstrekt.Als u een account heeft, kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Manz-hout via de volgende gegevens:

Telefonisch: 0620353072 

E-mail: info@manz-hout.nl

Post: Manz-hout Nieuweweg 91, 1616BC Hoogkarspel Nederland

INWERKINGTREDING
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 08 september 2022.